Stichting auto- en motorsport Eindewege
Inschrijven

Inschrijven voor de wedstrijden

Maak een keuze Zaterdag 18 & zondag 19 augustus Zaterdag 8 september Zaterdag 22 & zondag 23 september
Regio tot 1600cc
Regio tot 2500cc
Toerwagen tot 1600cc
Toerwagen tot 2200cc
Toerwagen tot 3800cc
Kevers
Sprinters
Jeugdklasse (tot 1300cc)
Opel klasse    

Vrijwaringclausule
Ondergetekende erkent de bepalingen en regels van het reglement en verplicht zich deze op te volgen. Hij bevestigd dat de gegevens op dit formulier juist zijn ingevuld. Het is hem bekend dat de organisatie geen enkele verantwoording draagt voor persoonlijke, materiele, of vermogensschade. De deelnemer doet afstand van, met uitzondering van gerechtelijke wegen door het ondertekenen van het inschrijfformulier, zowel voor zichzelf als de onder zijn verantwoording vallende personen, van iedere vorm van aansprakelijkheidsstelling tegenover de organisatie, diens medewerkers, officials, helpers, toeschouwers, rijders en eigenaars van crossauto`s welke deelnemen aan de wedstrijd, alsmede alle andere personen die met de organisatie te maken hebben. De deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de wedstrijden. Buitenom de wedstrijden draagt ook zelf de verantwoordelijkheid voor schade die door hem of zijn voertuig veroorzaakt zijn. Betreden en verblijf in het rennerskwartier of op het crossterrein in het algemeen zijn geheel voor eigen risico.

Lees onze Privacy Policy